Personuppgiftshantering

Information om Golf i Solens personuppgiftshantering


Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss i samband med medlemsansökan och tävlingsregistreringar. Informationen samlar vi in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som tecknat ett medlemskap och vill delta i Golf i Solens tävlingar. Informationen används också som statistiskt underlag för Golf i Solens tävlingsverksamhet.


Vi lagrar dina uppgifter så länge som du är aktiv medlem. För dig som väljer att inte förnya ditt medlemskap raderas din information efter 2 år. Du kan alltid begära att få din information raderad omgående. Vid en sådan begäran avslutas ditt medlemskap och informationen raderas inom 30 dagar.


För komplett information om dina rättigheter läs mer på www.datainspektionen.se.


Personuppgiftsansvarig är Monica Richter.