Fyrboll (bästboll)


Golf i Solens fyrboll 2023-2024

 Det spelas fyra tävlingar under säsongen 2023-2024. Men varje tävling kan också ses som en enskild tävling. För att delta måste spelarna ha spelat minst 2 individuella tävlingar med Golf i Solen

 

Omgång 1 av 4              Santana                 16  oktober

Omgång 2 av 4              El Paraiso                1 december 

Omgång 3 av 4              El Paraiso                7 februari        

Omgång 4 final              Santana                  18 mars

Santana 4/4 Final

Speldatum

2024-03-18

Bana

Santana

Spelsätt

Fyrboll bästboll 2-mannalag - poängbogey

Klasser

A-klass - ca max sammanlagt hcp 40

B-klass - över sammanlagt hcp 40. Officiellt hcp krävs.

C-klass - (vid plats)för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare

Tee

Herrar gul tee och damer röd tee

Anmälan senast

024-03-14

Startlistan publiceras

2023-10-15

Max deltagare

72 spelare, klasserna ungefär lika stora

Närmast flagg

Hål 2

Vinnare

Det par som erhållit flest poäng. Vid lika resultat det lag med lägst exakta hcp, sista 9, sista 6, sista 3, eller sista hålet

Greenfee

65 €

Startavgift

10 €/person el 2 markeringar spelkort

Prisutdelning

Prisutdelning med tapas när alla kommit in

El Paraiso 7 FEB 2024 3/4

Speldatum 

2024-02-07

Bana 

El Paraiso

Spelsätt

Fyrboll bästboll 2-mannalag - poängbogey

Klasser

A-klass - ca max sammanlagt hcp 40

B-klass - över sammanlagt hcp 40. Officiellt hcp krävs.

C-klass - (vid plats)för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare

Tee

Valfritt tee

Anmälan senast

2024-02-03

Startlistan publiceras

2024-02-04

Max deltagare

44 spelare, klasserna ungefär lika stora

Närmast flagg

Vinnare

Det par som erhållit flest poäng. Vid lika resultat det lag med lägst exakta hcp, sista 9, sista 6, sista 3, eller sista hålet

Greenfee

60 €

Startavgift

10 €/spelare eller 2 markeringar i Spelkort

Prisutdelning

När alla kommit in. Tapas medan vi väntar

Klassindelning:

A-klassen: ca max sammanlagt hcp 40.

B-klassen: sammanlagt över hcp 40. Officiellt hcp krävs.

Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee.

 

Spelarna skall ha spelat minst en individuell tävling med Golf i Solen under innevarande år.

Om plats finns lottas enskilda spelare ihop. 

C-klassen om det finns plats, för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare eller i finalen inte tidigare erhållit placeringspoäng.

 

Slutsegrare

Lagen erhåller placeringspoäng 1-10 poäng på respektive tävling.

 

Vinnaren i vardera klass erhåller max 10 placeringspoäng.

Är deltagande lag mindre än 10 är maxpoäng samma som antal deltagande lag i klassen.

 

För att erhålla placeringspoäng skall deltagarna ha spelat minst 2 individuella tävlingar innevarande år med Golf i Solen. För att erhålla placeringspoäng i finalen ska spelaren finnas med på listan som visar antalet placeringspoäng. 

 

Slutsegrare är det par som erhållit flest placeringspoäng på 3 tävlingar. Vid lika resultat vinner de lag som har höst placeringspoäng på resterande tävling. Är resultatet fortfarande lika vinner de lag som har det lägsta sammanlagda hcp.

 

 

I finalen har de spelare förtur som har placeringspoäng från tidigare omgångar.

 

Det lag som startar i en klass är kvar i den klassen vid sluträkningen. Har de deltagit i annan klass tar de de poängen med sig till slutomgången.

 

 

Fyrboll bästboll - regler

 

Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sin egen boll och redovisar dessa på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.

 

Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90% av handicap avrundat till närmaste heltal.

 

Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet.