Fyrboll (bästboll)


Golf i Solens fyrboll 2021-2022

 Det spelas fyra tävlingar under säsongen 2020-2021. Men varje tävling kan också ses som en enskild tävling.

 

Omgång 3 av 4              El Paraiso              9 februari

Omgång 4 av 4              Santana                 14 mars flyttad 27 mars El Higueral

Omgång 3 av 4             El Paraiso               6 februari        

Omgång 4 final              Santana                5 april

El Paraiso 

Speldatum

2022-02-09

Bana

El Paraiso

Spelsätt

Fyrboll bästboll 2-mannalag - poängbogey

Klasser

A-klass - ca max sammanlagt hcp 40

B-klass - över sammanlagt hcp 40. Officiellt hcp krävs.

C-klass - (vid plats)för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare

Tee

Herrar gul tee och damer röd tee

Anmälan senast

2022-02-06

Startlistan publiceras

2022-02-06

Max deltagare

52 spelare, klasserna ungefär lika stora

Närmast flagg

Hål 16

Vinnare

Det par som erhållit flest poäng. Vid lika resultat det lag med lägst exakta hcp, sista 9, sista 6, sista 3, eller sista hålet

Greenfee

50 €

Startavgift

10 €/person el 2 markeringar spelkort

Prisutdelning

Prisutdelning med tapas när alla kommit in

Santana

Speldatum flyttad

2022-03-14  2022-0327

Bana flyttad

Santana El Higueral

Spelsätt

Fyrboll bästboll 2-mannalag - poängbogey

Klasser

A-klass - ca max sammanlagt hcp 40

B-klass - över sammanlagt hcp 40. Officiellt hcp krävs.

C-klass - (vid plats)för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare

Tee

Herrar gul tee och damer röd tee

Anmälan senast

2022-03-10

Startlistan publiceras

2022-03-10

Max deltagare

64 spelare, klasserna ungefär lika stora

Närmast flagg

Hål nr 7

Vinnare

Det par som erhållit flest poäng. Vid lika resultat det lag med lägst exakta hcp, sista 9, sista 6, sista 3, eller sista hålet

Greenfee

55 €

Startavgift

10 €/spelare eller del i Spelkort

Prisutdelning

När alla kommit in. Tapas medan vi väntar

Klassindelning:

A-klassen: ca max sammanlagt hcp 40.

B-klassen: sammanlagt över hcp 40. Officiellt hcp krävs.

Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee.

 

Om plats finns lottas enskilda spelare ihop. 

C-klassen för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare eller i finalen inte tidigare erhållit placeringspoäng.

 

Slutsegrare

Lagen erhåller placeringspoäng 1-10 poäng på respektive tävling.

 

Vinnaren i vardera klass erhåller max 10 placeringspoäng.

Är deltagande lag mindre än 10 är maxpoäng samma som antal deltagande lag i klassen.

 

För att erhålla placeringspoäng skall deltagarna ha spelat minst 2 individuella tävlingar innevarande år med Golf i Solen. För att erhålla placeringspoäng i finalen ska spelaren finnas med på listan som visar antalet placeringspoäng. 

 

Slutsegrare är det par som erhållit flest placeringspoäng på 3 tävlingar. Vid lika resultat vinner de lag som har höst placeringspoäng på resterande tävling. Är resultatet fortfarande lika vinner de lag som har det lägsta sammanlagda hcp.

 

En spelare i laget kan ersättas vid ett tillfälle. Merparten av tävlingarna skall spelas med samma partner. Ersättaren måste meddelas till tävlingsledningen innan anmälningstiden gått ut. En spelare som erhållit poäng i mer än ett lag tar ½ poängen med sig.

 

I finalen har de spelare förtur som har placeringspoäng från tidigare omgångar.

 

Det lag som startar i en klass är kvar i den klassen vid sluträkningen. Har de deltagit i annan klass tar de de poängen med sig till slutomgången.

 

 

Fyrboll bästboll - regler

 

Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sin egen boll och redovisar dessa på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.

 

Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90% av handicap avrundat till närmaste heltal.

 

Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet.