Bästboll


Golf i Solens bästboll 2021-2022

 Det spelas fyra tävlingar under säsongen 2020-2021. Men varje tävling kan också ses som en enskild tävling.

 

Omgång 1 av 4              Santana                25 oktober

Omgång 2 av 4              El Paraiso              24 november    

Omgång 3 av 4             El Paraiso               6 februari        

Omgång 4 final              Santana                5 april

Santana

Speldatum

2021-10-25

Bana

Santana

Spelsätt

Fyrboll bästboll 2-mannalag - poängbogey

Klasser

A-klass - ca max sammanlagt hcp 40

B-klass - över sammanlagt hcp 40. Officiellt hcp krävs.

C-klass - (vid plats)för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare

Tee

Herrar gul tee och damer röd tee

Anmälan senast

2021-10-22

Startlistan publiceras

2021-10-23

Max deltagare

64 spelare, klasserna ungefär lika stora

Närmast flagg

Hål nr 7

Vinnare

Det par som erhållit flest poäng. Vid lika resultat det lag med lägst exakta hcp, sista 9, sista 6, sista 3, eller sista hålet

Greenfee

54 €

Startavgift

10 €/person eller del i SpelAvgBet

Prisutdelning

När alla kommit in. 

El Paraiso 

Speldatum

2021-11-24

Bana

El Paraiso

Spelsätt

Fyrboll bästboll 2-mannalag - poängbogey

Klasser

A-klass - ca max sammanlagt hcp 40

B-klass - över sammanlagt hcp 40. Officiellt hcp krävs.

C-klass - (vid plats)för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare

Tee

Herrar gul tee och damer röd tee

Anmälan senast

2021-11-20

Startlistan publiceras

2021-11-21

Max deltagare

52 spelare, klasserna ungefär lika stora

Närmast flagg

Hål 16

Vinnare

Det par som erhållit flest poäng. Vid lika resultat det lag med lägst exakta hcp, sista 9, sista 6, sista 3, eller sista hålet

Greenfee

55 €

Startavgift

25 € inkluderar julbord

Prisutdelning

Prisutdelning när alla kommit in

Klassindelning:

A-klassen: ca max sammanlagt hcp 40.

B-klassen: sammanlagt över hcp 40. Officiellt hcp krävs.

Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee.

 

Om plats finns lottas enskilda spelare ihop. 

C-klassen för spelare som inte deltagit i 2 individuella tävlingar tidigare eller i finalen inte tidigare erhållit placeringspoäng.

 

Slutsegrare

Lagen erhåller placeringspoäng 1-10 poäng på respektive tävling.

 

Vinnaren i vardera klass erhåller max 10 placeringspoäng.

Är deltagande lag mindre än 10 är maxpoäng samma som antal deltagande lag i klassen.

 

För att erhålla placeringspoäng skall deltagarna ha spelat minst 2 individuella tävlingar med Golf i Solen.

 

Slutsegrare är det par som erhållit flest placeringspoäng på 3 tävlingar. Vid lika resultat vinner de lag som har höst placeringspoäng på resterande tävling. Är resultatet fortfarande lika vinner de lag som har det lägsta sammanlagda hcp.

 

En spelare i laget kan ersättas vid ett tillfälle. Merparten av tävlingarna skall spelas med samma partner. Ersättaren måste meddelas till tävlingsledningen innan aktuell speldag. En spelare som erhållit poäng i mer än ett lag tar ½ poängen med sig.

 

I finalen har de spelare förtur som har placeringspoäng från tidigare omgångar.

 

Det lag som startar i en klass blir kvar i den klassen hela tävlingsomgången.

 

 

Fyrboll bästboll - regler

 

Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sin egen boll och redovisar dessa på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.

 

Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90% av handicap avrundat till närmaste heltal.

 

Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet.