Spelformer

.

Olika spelformer

 

Bästboll

Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sina egna bollar och redovisar båda resultaten på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.

Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sitt exakta handicap avrundat till närmaste heltal.

 

Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet.

 

 

Bästboll med variation

Lagspel poängbogey (stableford)

Laget består av 4 spelare. Alla spelarna i laget spelar sin egen boll hela hålet. Laget får räkna en score per hål. Varje spelares score måste räknas minst 4 gånger och max 5 gånger på rundan. Vems score som skall räknas på hålet måste vara noterad på scorekortet innan man slår ut på nästa hål.

Vid lika resultat vinner det laget som har den eller de spelare med bästa score.

 

 

Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga slår ut från tee, därefter väljer lagen vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter placerar spelarna i tur och ordning sin boll ca 15cm från detta läge (dock ej närmare hål) och spelar sina slag. Spelet fortsätter på detta vis tills det att bollen är hålad.

Dock att man i bunker återskapar läget t.ex. genom att kratta.

 

Hcp: Tävlingen bör spelas utan handicap. Detta sker lämpligen genom att tävlarna delas in i grupper efter handicap.

 

 

Texas scramble

Varje spelare i laget måste ha minst 4 utslag som räknas.


Laghandicap beräknas enligt följande:

  1. Spelare med lägst spelhandicap multipliceras med 0,2.
  2. Spelare med näst lägst spelhandicap multipliceras 0,15.
  3. Spelare med tredje lägst spelhandicap multipliceras 0,1.
  4. Spelare med fjärde lägst spelhandicap multipliceras 0,05.
  5. Summan av resultaten under punkterna 1-4 (med en decimal) ger lagets spelhandicap.


Laget väljer den bäst placerade bollen och markerar den. Under ronden SKALL varje spelares UTSLAG användas minst fyra gånger. Den spelarens boll som laget väljer att spela vidare på får INTE slå nästa slag från fairway, ruff eller skog. Om bollen efter utslag från tee ligger på green får dock alla putta.

Vid ojämnt antal anmälda spelare och att det därigenom blir minst ett 3-mannalag gäller följande:

 

Lag med 3 spelare erhåller extra slag/handicap motsvarande snittet i laget. Och vardera 5 utslag.

 


Irish Rumble 6,6,5,1 Lagtävling  poängbogey (Björklundare) 5,5,5,3

Laget består av 4 deltagare.

På de första (6) 5 hålen räknas den bästa scoren på varje hål.

På de följande (6) 5 hålen räknas de två bästa på varje hål.

På de följande (5) 5 hålen räknas de tre bästa på varje hål

På de sista (1) 3 hålen räknas alla scorerna.

Om laget saknar en spelare ersätter Mr X. Vid behov får laget 1,5 p).

 

 

Foursome

Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, exempelvis Solheim Cup och Ryder Cup.

 

Foursome bygger på att två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut på hål 1 ska sedan slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Detta ger anledning till visst taktiktänkande, om exempelvis någon av spelarna är bättre på att träffa greener så kan det vara en fördel att låta den här spelaren spela ut från så många korthål som möjligt. 

 

 

Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och får

därefter välja med vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den

valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Handikap reducering 60/40.

 

Anmärkning:

Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i foursome eller greensome.

 

 

 

Irish Greensome eller Dubbel greensome

Är en variant av greensome (jämför ovan) där båda spelarna slår ut från tee och sedan,

slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta att spela på.

 

 

Röda bollen

Vi spelar i fyrmannalag där en lagkapten utses.

Spelformen är poängbogey med slope.

Lagkaptenen bestämmer startordningen i bollen.

 

Spelare 1 har Röda Bollen på hål 1, 5, 9, 13 och 17

Spelare 2   “       “      “                       2, 6, 10, 14 och 18

Spelare 3                                           3, 7, 11 och 15

Spelare 4                                           4, 8, 12 och 16

 

På varje hål räknas två resultat, den Röda Bollen samt det bästa resultatet av de övriga i bollarna. Resultatet på den röda bollen skall dubbleras.

 

Om den Röda Bollen förloras och ej återfinns, får man i fortsättningen räkna bästa resultatet i bollen samt resultatet (obs! enkel poäng!) för den spelare, som egentligen skulle spelat på Röda Bollen .

 

Om den Röda Bollen kan ligga Out Of Bounds får man spela en ny eller provisorisk boll och om man hittar den Röda Bollen, får man byta ut den nya/provisoriska och fortsätta på den Röda Bollen.

 

Lagkaptenen ansvarar för att scorekortet förs rätt och inlämnas - tillsammans med den Röda Bollen. Om laget förlorar den Röda Bollen skall det noteras på scorekortet vilket hål det var.

 

 

Eclectic

Eclectic spelas över två eller flera på varandra följande ronder och bör inte kombineras med andra tävlingar. Spelas normalt som slagtävling, poängbogey eller slaggolf. För varje hål noteras efter hand bästa resultat som tävlaren fått under någon av ronderna och summan av dessa 18 bästa hålresultat utgör totalresultatet.

 

3 spelformer

Lagtävling 2 spelare. Första 6 hålen spelas bästboll, nästa 6 Greensome, sista 6 singel (här räknas båda scorerna.