Poängplockning

.

Poängplockning


 

Sex tävlingar i månaden är markerade som poängplockningstävling (PP). Den sjätte tävlingen PPF är månadsfinal. Då bjuder Golf i Solen oftast på tapas.

 

Tävlingsmånader:

Februari, mars, april, oktober och november

 

Klasser:

Damer och Herrar


Spelform

Vi spelar i 2 klasser D/H. 4 av 6 tävlingar spelas som poängboggey, minst 2 tävlinar spelas som slaggolf (+5) varav en är månadsfinalen. 

 

Poängberäkning:

1-10 där 10 är maxpoäng. Man erhåller poäng baserat på placering. Om det är färre än 10 deltagare utdelas max så många poängplaceringar som det finns deltagare. 

 

För att erhålla de tre högsta (10, 9, 8) placeringspoäng på månadsfinalen ska spelaren ha spelat med Golf i Solen minst en individuell tävling tidigare. 

Finalklara spelare (placering 1-3) som inte deltar i finalen får inget pris och priset går över till nästa månad.  

 

Vinnare:

Är den spelare som på 3 tävlingar fått flest placeringspoäng. Vid lika resultat vinner den spelare som har högst poäng på de resterande tävlingarna. Om det fortfarande är lika vinner den spelare som har flest 10 p, 9 p, 8 p eller slutligen den som har lägst exakt handicap. Vinnarna får ett graverat månadsglas.

 

Övrigt: 

Om vädret på finaldagen inte tillåter spel ska finalen om möjligt flyttas till en närliggande dag. Om detta är svårt kan antalet spelomgångar reduceras.