Foto från jubileet

.

Bilder från våra två jubileumsdagar Santana 7 februari

och El Paraiso 9 februari. 

Sammanlagt var vi 80 + 56 spelared de två dagarna,