Långsamt spel

Långsamt spel

Vad säger reglerna?

5.6a

Orimlig fördröjning av spel

En spelare får inte orimligt fördröja spelet, vare sig under spelet av ett hål eller mellan två hål.En spelare kan tillåtas ett kortare avbrott av speciella skäl, t ex:

  • när spelaren begär hjälp från en domare eller tävlingsledningen,
  • när spelaren blir skadad eller sjuk eller
  • när det finns något annat gott skäl.


5.6b

Raskt speltempo

Meningen är att en golfrond ska spelas i rask takt.Varje spelare bör inse att hans/hennes speltempo troligen påverkar hur lång tid det kommer att ta för andra spelare att spela sina ronder, både de i spelarens egen grupp (”boll”) och de i efterföljande grupper (”bollar”).Spelare uppmuntras att släppa igenom snabbare grupper (”bollar”).

(1) Rekommendationer för speltempo. Spelaren bör spela i rask takt under hela ronden, inklusive den tid det tar att:

  • förbereda och genomföra varje slag,
  • förflytta sig från en plats till en annan mellan slagen och
  • förflytta sig till nästa tee sedan ett hål är avslutat.

En spelare bör förbereda sig inför nästa slag i förväg och vara redo att spela när det är spelarens tur.När det är spelarens tur att spela:

(2) Spela i fel ordning för att hålla speltempot. Beroende på spelformen finns det tillfällen när spelare får spela i fel ordning för att hålla speltempot:

  • I matchspel får spelarna komma överens om att en av dem får spela i fel ordning för att vinna tid (se Regel 6.4a Undantag).
  • I slagspel får spelare tillämpa “ready golf” på ett säkert och ansvarsfullt sätt (se Regel 6.4b(2)).

(3) Tävlingsledningens riktlinjer för speltempo. För att uppmuntra och upprätthålla raskt spel bör tävlingsledningen anta en lokal regel som anger riktlinjer för speltempo.Dessa riktlinjer får ange maximal tid för att spela en rond, ett eller flera hål och ett slag, och den får ange plikt om riktlinjerna inte följs.