Digitalt scorekort

Digitala scorekort


Alla spelare får ett mail med en påminnelse, några dagar före speldag,  om sin starttid och att startlistan finns tillgänglig.

I detta mail finns också en personlig kod som ni skall använda till nämnda tävling. Om ni inte har mail i er telefon skriv upp koden.

Det digitala scoerkortet kan man inte hämta förrän på speldagen.


OBS kolla startlistan kvällen före speldag. Det kan finnas risk att tiden kan ändras.