Eclectic

.

 

Eclectic Santana 2024   


En extratävling som spelas parallellt med ordinarie måndags tävling.


Vi spelar över tre ronder, 29/1, 5/2, 12/2


Spelform poängbogey, 2 klasser EPbD/EPbH, med aktuellt handicap vid varje speltillfälle.


Spelavgift för Eclectic 5 €. Betalas vid första speltillfället. Obs inget spelkort.


Vår eclectic går alltså ut på att få så bra resultat som möjligt på banans olika hål

under denna period.

Om tävlingen inte blir fulltecknad finns extraklass PbD,PbH som kommer med i mån av plats.

 

Vad är Eclectic?


Eclectic, är både substantiv och adjektiv, från engelska till svenska kan betyda:

”Vi bör inte vara ett selektivt samhälle, utan ett samhälle avsett för alla”


Eclectic kan även betyda ”Välja ut”


En eclectic skapas genom att en eller fler ronder/tävlingar/klasser kopplas till en Order of Merit där man valt att beräkningen skall grundas på Eclectic dvs det bästa resultatet per hål för de ronder som ingår. En Eclectic kan endast skapas för singeltävling


Eclectic singel spelas över två eller fler på varandra följande ronder.

Eclectic spelas normalt som slagtävling, poängbogey eller slaggolf.

För varje hål noteras efter hand bästa resultat som tävlaren gått under någon av ronderna och summan av dessa 18 bästa hålresultat utgör totalresultatet.


Du spela alltså en grundomgång.

De följande tävlingstillfällen har du möjlighet att förbättra de olika hålens resultat.

Du behöver inte hålla reda på resultaten. Vårt program registrerar tävlingarna. Du kommer att kunna följa det på samma sida där du gör alla dina anmälningar. Olyckligtvis finns resultaten under fliken Order of Merit ej att förvecklas med Golf i Solens Order of Merit tävling.